Incapacitats permanents

A ITELIS analitzem i documentem els expedients d’invalidesa.

Des de l’inici tenim molt clar, que cal aportar una sèrie de recursos per poder preparar l’expedient mèdic del treballador d’una forma eficaç i sense escatimar recursos. Amb això aconseguim que el procés sigui el més curt possible, evitant allargaments indesitjats que poden perjudicar econòmicament als nostres clients i al mateix treballador.

Des de l’empresa s’analitza als possibles candidats a una invalidesa, prevenint possibles casos de baixes prolongades. Amb això s’aconsegueix REDUIR ELS COSTOS i INCREMENTAR LA PRODUCTIVITAT .

Les nostres tarifes de preus són molt ajustades a la situació actual del sistema econòmic i ens adaptem a les necessitats de cada client.