ITELIS ofereix els serveis necessaris per a la gestió de tot tipus d'incapacitats permanents. El nostre equip de metges determina la incapacitat i gestionem amb les administracions tot el tràmit necessari.

Aconseguim reduir el cost laboral

Mitjançant una ràpida actuació, reduïm els costos socials de l' empresa i li donem una solució al treballador amb una pensió per salut.

Incrementem la productivitat laboral

Donat que els treballadors de baixa prolongada fan baixar molt la productivitat de l' empresa.

Reduïm l'absentisme de llarga durada

Al aconseguir l' incapacitat permanent aquest problema es redueix, per que son treballadors amb baixes de llarga durada o repetitives.